Til Kunstnere

Smal litteratur – Nicheproduktioner

litteratur, digte og andre bøger 

i mindre oplag

Bøger til udgivelse og salg i boghandelen 

Vi bestemmer suverænt om vi finder manuskriptet værdigt til udgivelse i boghandelen. 
Vi bestemmer udsalgspris, giver ISBN-nr., sender til anmeldere og lektører, sørger for 
optagelse i relevante boghandlerkataloger, osv. 

Du er med til at bestemme udformningen 
Vi designer og sætter bogen op i dialog med dig om format, omslag og papir.

Tekst, fotos og illustrationer

 • Tekst afleveres word-format
 •  Fotografier afleveres i højopløsning i TIFF format. 
 • Illustrationer afleveres i højopløsning i TIFF format. 
 •  Vi kan også tilbyde fotografering og skanning af illustrationer.

Arbejdsgang

 • Du sender synopsis med beskrivelse af målgruppe og indhold.
 • Vi bekræfter eller afkræfter, om vi er interesseret i projektet.
 • I bekræftende fald sender Du manuskriptet til gennemsyn.
 • Hvis det har interesse afholder vi et møde og diskuterer inhold, format, omfang og
  udformning ud fra eksempler på bøger, som vi allerede har produceret/ udgivet. Du kan også
  selv medbringe et eksemplar af en bog, hvis du kunne tænke dig en lignende udformning.
 • Vi kalkulerer produktionspris, udsalgspris i boghandelen, eventuel egenfinansiering
  (i forhold til forventet salg) og laver kontraktudkast.
 • Når du har godkendt kontrakten, sætter vi bogen op. Du modtager pdf til godkendelse og korrekturlæsning.
 • Vi retter til efter dine anvisninger.
 • Du modtager et prøvetryk til godkendelse af den endelige publikation.
 • Efter eventuelle mindre korrektioner producerer vi det antal eksemplarer af bogen, du selv ønsker
  at sælge, og vi udgiver bogen på en aftalt dato, sender til pligtaflevering, anmeldere, lektører osv.

Udgivelsen

Det er vigtigt både for dig og dine læsere at resultatet “søsættes”. Projektet plejer vi at afslutte
med en ”event.”  I fællesskab kan vi arrangere oplæsning/fortælling fra/om bogen på udgivelsesdagen
i en relevant bogcafé, boghandel, bibliotek eller andet.